Kaplan 86 Ceviz Fidanı

Kaplan 86 Ceviz Fidanı

Kaplan 86 Cevizi

Yayvan ve dik bir taç gelişimi olan Kaplan 86 cevizi, değişik aşılama yöntemleri kullanılarak üretilir. 4-5 yaşlarındaki Kaplan 86 cevizi, yaklaşık dört kilo civarındadır. Meyve salkımları ise genelde ikili ya da üçlü olur. Taze olarak tüketilmek için uygun olan bu ceviz, normal cevizlere oranla çok daha büyük meyvelidir. Tane ağırlığının ortalama24 gram olduğu bilinir. Kaplan 86 cevizi, 15 Ağustos sonrasında hasat yapılır. Bu cevizin Yalova 1, Yalova 2 ve Şebin olmak üzere farklı çeşitleri bulunur. Kıyı bölgelerde yetiştirilmesi, verim açısından daha iyidir.

Kaplan 86 Cevizi Kaç Rakımda Yetişir?

Deniz seviyesinden 1800 metre yüksekliğe kadar Kaplan 86 cevizi yetiştirilebilir. Toprak bakımından çok seçici olmayan Kaplan 86 cevizi, en çok 2.5-3 metrelik gevşek toprağı sever. Ayrıca su tutan ve durgun su barındıran alanlarda gelişmesi çok zordur. Ağacın gelişmesi, ilkbahar mevsiminden başlar, meyvesinin olgunlaşma zamanına kadar devam eder. Yüksek miktarda kireç içermeyen ve sulu olmayan derin topraklar, Kaplan 86 cevizi için idealdir.

Kaplan 86 Cevizi Tozlayıcısı

Çevresindeki ağaçlardan kendi kendini tozlayabilse de, direkt olarak tozlayıcıların dikimi, bu ağacın verimini neredeyse yüzde elli oranında yükseltir. Doğru tozlayıcı kullanmak önemlidir. Kaplan 86 cevizi tozlayıcısının Yalova 1 ve 2 cevizi ile Şebin cevizi olduğunu söyleyebiliriz. On tane fidana bir adet tozlayıcı dikilebilir.

Kaplan 86 Cevizi Verimi

Kaplan 86 cevizinin verimli olabilmesi, iklim ve bakım işleriyle de yakından ilgilidir. Aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklıklara karşı hassas olan bu ceviz türü, ortalama sıcaklıkları sever. Yüksek nem ve aşırı su, ağacın köklerine zarar verip, oksijen almasının önüne geçebilir. Toprak ve suyun tuzluluk oranı iyi ise Kaplan 86 cevizinin verimi de yüksek olur.

Kaplan 86 Cevizi Dikim Aralığı

Taban suyu seviyesinin 2,5 metre civarında olması, Kaplan 86 cevizi için yeterlidir. Yer seçimi söz konusu olduğunda taban suyu seviyesi ve suyun kalitesi büyük önem arz eder. Yüksek taban seviyesi suyuna sahip olan bir alana Kaplan 86 cevizi dikilmişse, drenaj kanalları açılmalı ve böylece ağacın kuruması önlenmelidir.